برق کشی خانه و مغازه

برق کشی مغازه و خانه | انواع روش های سیم کشی آن (توکار و روکار)

برق کشی مغازه و خانه برخلاف تصور اکثر مردم، امری کاملا تخصصی به حساب می آید. زیرا در صورتی که برق کشی ساختمان به هر دلیلی اشتباه صورت بگیرد، تا مادامی که ساکنین، ساختمان را بازسازی و یا تخریب نکرده با این مشکلات روبه رو هستند  به طور مثال پریز برق در جای نامناسب کشیده شده و در صورت قرار دادان تختخواب پریز بلا استفاده خواهد بود. روش اصولی و صحیح سیم کشی به دو صورت است:

برق کشی  از طریق سیم کشی توکار

در این روش از برق کشی، سیم ها و کابل های برق از زیر گچ و سیمان دیوار عبور داده می شوند و این سیم ها روی دیوار مشاهده نمی شوند و در بیان دیگر سیم ها توکار هستند. در بخشی از دیوار که به گذاشتن لوله‌ی برق نیازی نیست سیم هایی که احتیاج است را به طور مستقیم و بدون واسطه در بخش داخلی دیوار آماده می شوند.

سیم کشی ساختمان یکی از اصل های اساسی ای بوده که باید به آن توجه زیادی شود.

برق کشی از طریق سیم کشی روکار

هنگامی که کابل‌ ها، سیم ها یا لوله های برق را از روی دیوار عبور ندهیم، در واقع برق کشی را به طریق روکار انجام داده ایم.

رعایت استانداردهای موجود

برای آن که برق کشی ساختمان به روش اصولی و صحیح انجام شود باید یک‌سری قوانین را رعایت کنیم که این قوانین در زیر بیان شده اند:

  • طول مقطع کابل ها باید استاندارد باشد.

طول مقطع سیم های مربوط به دستگاه کولر گازی برابر ۴ میلی متر مربع است.

طول مقطع سیم های مربوط به دستگاه کولر آبی بررابر ۲.۵ میلی متر مربع هست.

طول مقطع سیم های مربوط به جریان اصلی برق برابر با ۴ میلی متر مربع است.

طول مقطع سیم های مربوط به پریزها برابر با ۲.۵ میلی متر مربع هست.

  • گنجایش فیوزها باید مطلوب باشد

گنجایش فیوز کنتور برابر با ۲۵ آمپر می باشد.

گنجایش فیوز اصلی برابر با ۲۰ آمپر است.

گنجایش فیوز مربوط به دستگاه کولر آبی برابر با ۲۰ آمپر هست.

گنجایش فیوز مربوط به دستگاه های تولید روشنایی برابر با ۱۰ آمپر می باشد.

  • روش لحاظ کردن مکان ها برای نصب پریزها جهت برق رسانی به وسایل برقی باید مطلوب باشد.

مکان مربوط به سیستم ماشین لباسشویی

مکان مربوط به سیستم ماشین ظرف شویی

مکان مربوط به یخچال

مکان مربوط به پکیج

  • اندازه‌ی فاصله ها باید طبق اصول صحیح برق کشی مغازه و خانه باشد.

مطلوب است طول مربوط به لوله های گاز و آب از فیوز برابر با ۱ متر باشد.

مطلوب است طول مربوط به فیوز  از کف زمین برابر با ۱۵۰ الی ۱۷۰ سانتی متر باشد.

مطلوب است طول مربوط به پریزهای آنتن، برق و تلفن از کف زمین برابر با ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر باشد.

مطلوب است طول مربوط به چهارچوب درب‌ها از تمام قوطی ها برابر با ۱۵ الی ۲۵ سانتی متر باشد.

مطلوب است طول مربوط به تمام کلیدها از کف برابر با ۱۱۰ الی ۱۲۰ سانتی متر باشد.

مطلوب است طول مربوط به آیفون و گوشی آیفون از کف زمین برابر با ۱۴۰ الی ۱۵۰ سانتی متر باشد.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *