سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان |بهره گیری از اصول صحیح و کاربردی

برای آن که بتوانید طبق اصول صحیح سیم کشی ساختمان پیش برید لازم است ترتیب مراحل سیم کشی ساختمان را رعایت نمایید. لازم است این مراحل طبق استانداردها و ضوابط مخصوص هم چنین بهره گیری از ابزار آلات و تجهیزات تخصصی باشد. برق کاری ساختمان باید طبق اصول صحیح آن پیش برود در غیر این صورت صدمات جبران ناپذیری برای افراد پیش خواهد آمد.

سیم کشی ساختمان

بهتر است بدانید که برای برق کشی اصولی یک بنا از رایزرها استفاده می شود این رایزرها می بایست در فاصله ی ۳۰ سانتی متری از لوله های فاضلاب قرار گیرند. بنابراین برای لوله های برق و فاضلاب باید رایزرهای جداگانه ای لحاظ شود.

در صورتی که رایزرهای جداگانه در نظر گرفته نشود طبق اصول ساخت و ساز هم چنین قوانین سیم کشی ساختمان گام برنداشته ایم و در صورتی که قصد رعایت کردن استانداردهای مربوط به برق کشی را داریم لازم این این اصول را رعایت کنیم.

لوله گذاری برق ساختمان برای سیم کشی

برای لوله گذاری برق ساختمان باید در نظر داشته باشیم که زانو برق ها را توسط ابزاری مثل نوارهای چسب پهن، طوری که محکم شده و از یکدیگر جدا نشوند به لوله ی واحد و اصلی وصل می نماییم تا اگر ضربه یا فشاری وارد آمد از این لوله جدا نشود و صدمه ای نبیند.

در واقع با این امر احتمال صدمه دیدن لوله اصلی و هم چنین زانو برق را پایین آورده و ضریب ایمن سازی را افزایش داده ایم.

برای آن که راندمان کار بالا برود می توان از هیلتی هایی که به صورت چرخشی می گردند، بهره برد. این سیستم ها می توانند، در فضاهایی مثل دیواره ها، کف و یا سقف به میزان قطر مته هایی که در آن ها گذاشته می شود، یک روزنه به وجود آورد تا به محیط های غیر ضروری دیگر آسیب نزند و بدین سان، بخش های دیواره ها، سقف و کف صدمه نبیند.

البته لازم به ذکر است که روزنه های به وجود آمده توسط هیلتی ها دارای سایز و اندازه های مناسبی برای عبور داردن لوله های برق به وجود می آورند. بنابراین عملکرد لوله گذاری مناسب و با جلوه  بیشتری صورت می پذیرد.

برای گذاشتن لوله کافی است از فرزها استفاده کنید تا بتوان از آن ها خطوط شیار مانند نازکی را برای قرار دادن لوله های باریک برق به طور عمودی، به وجود بیاوریم. اندازه عرض خطوط شیار مانند باید با قطر و پهنای مجموعه لوله برق ها همخوانی داشته باشد چرا که بنا بر این است که عمود بر دیوار جای بگیرند.

موردی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد این است که در هنگام سیم کشی و برق کشی ساختمان باید با نقشه کشی ساختمان کاملا آشنایی داشته باشید و بر اساس آن به صورت اصولی رو به جلو بروید.

مضاف بر این ها برای راحتی در امر گچ کاری ها، سیمان کاری‌ها و رنگ که بعد از به پایان رسیدن مراحل سیم کشی صورت می پذیرد، لازم است عمق شیارهای به وجود آمده میزان باشد تا لوله ها را به طور کامل در درون خود جای دهد و با قرار دادن لوله ها در درون شیارها با فقدان جا رو به رو نشویم تا لوله های برق از ژرفای شیار ها بالا نیامده و برجستگی به وجود نیاورند. روش سیم کشی ساختمان به دو صورت زیر انجام می شود:

  • برق کاری بنا به روش سیم کشی توکار
  • برق کاری بنا به روش سیم کشی روکار

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *