باز کردن توالت فرنگی

باز کردن توالت فرنگی | روش های مختلف و نکات مربوط به آن

باز کردن توالت فرنگی برای خیلی از افراد ممکن است خجالت آور باشد. بنابراین  ممکن است توانایی پرداخت هزینه برای رفع مشکلات گرفتگی توالت فرنگی را نداشته باشید. بدین ترتیب با ما همراه باشید تا به شما آموزش دهیم چگونه می‌ توانید توالت فرنگی را باز ک ...

بازکردن سیفون

باز کردن سیفون | دلایل گرفتگی سیفون و استفاده از روش های کاربردی برای باز کردن آن

باز کردن سیفون به دنبال عوامل مختلفی باید انجام شود. بعضی مواقع ممکن است تخلیه چاه با مشکلاتی رو به رو شود که به موجب آن خانه کثیف شود و باعث ناراحتی ساکنان آن شود علت گرفتگی معمولا موارد زیر است: مسدود شدن راه توالت فرنگی با مدفوعمسدود شدن راهتو ...