F_Photo_20171115150253

با مفهوم حروف انگلیسی نوشته شده بر روی فیوز مینیاتوری آشنا شوید

فیوز مینیاتوری یکی از لوازمی بوده که بر روی آن حروف انگلیسی نوشته شده اند که هر کدام از آن ها مفهوم جداگانه ای را به همراه دارند که در ادامه به بررسی هر کدام از آن ها پرداخته خواهد شد. مفهوم حروف انگلیسی نوشته شده بر روی فیوز مینیاتوری ...