برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان یکی از مهم ترین و ضروری ترین عملیات ها طی ساختمان سازی، برق کاری یا برق کشی ساختمان است. این کار باید به نحوی درست و اصولی انجام شود که ایمنی لازم را نیز برای ساختمان فراهم کند. برق کشی ساختمان دارای مراحلی که به توضیح آن می پردازیم. ...

برقکاری سیار چیست

برق کاری سیار چیست؟

برق کاری سیار چیست؟ سیستم برق کشی خانه  یا محل کار شما شاید روزی دچار مشکل شود که شما از این مشکل سر در نمی اورید، در این هنگام برق کار سیار شغلی است که به کمک شنا می اید و در هر ساعتی از شبانه روز که دچار مشکل شدید برق کار سیار فورا به کمک شما می ای ...

سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان |بهره گیری از اصول صحیح و کاربردی

برای آن که بتوانید طبق اصول صحیح سیم کشی ساختمان پیش برید لازم است ترتیب مراحل سیم کشی ساختمان را رعایت نمایید. لازم است این مراحل طبق استانداردها و ضوابط مخصوص هم چنین بهره گیری از ابزار آلات و تجهیزات تخصصی باشد. برق کاری ساختمان باید طبق اصول صحی ...