ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۹-۲۰

پنج شنبه ها ۹-۱۴

شماره تماس

۰۳۱-۳۷۷۶۲۰۸۵ - ۰۳۱-۳۷۷۶۱۵۷۷

۰۹۰۲۲۳۵۱۳۵۶ - ۰۹۱۳۹۹۰۵۴۴۲

Benkia980@gmail.com

info@gooniya.com

آدرس

خیابـان وحید، پل وحیـد، مجتمــع اداری
تجــاری امین، طبقـــه پایین واحـــــد ۳۴

با ما در ارتباط باشید

تخصص از شما، بازاریابی و فروش خدمات از ما

شماره های تماس جهت مصاحبه و عقد قرارداد

۰۹۱۶۰۳۰۱۱۷۲